تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
گوشه هایی از دانش بومی در سوزی لند

گوشه هایی از دانش بومی در سوایزی لند آفریقا

[در سوایزی لند ] حیات وحش از طریق شیوه های سنتی محافظت می شود. به عنوان مثال، شکار ، در طول جولای- آگوست قبل از زایمان حیوانات بیشترین شکار حیوانات انجام شده ، در نتیجه حیوانات تازه متولد شده کم هستند.

همچنین سنت مقرر می دارد که علف ها در هنگامی که در حال تولید بذر هستند، نباید برداشت شوند و نیز نباید در معرض آتش قرار بگیرند.

علاوه براین تنها برخی از قبایل می توانند از محصولات حیوانات تعیین شده استفاده کنند. به عنوان مثال، «ایماجوبو» یا« لوین» پوشش ساخته شده از پوست پلنگ تنها می تواند توسط اعضای خانواده سلطنتی استفاده شود که بدین معنی است که تعداد کمتری از پلنگ برای این منظور کشته شده اند. استفاده از پرهای قرمز«لیگوا لاگوالا» ، پرنده نادر در سوازیلند ، نیز متعلق به خانواده سلطنتی است.

برخی توتم ( جانوران و گیاهان ) با قبیله خاصی همراه است. این قبیله به حیوانات و یا گیاهان و حشی که با آنها مرتبط اند احترام گذاشته و از آنها حفاظت می کنند. نمونه از توتم قبیله ای، گورخربرای قبیله «داب» و پرندگان برای قبیله «نایونی» می باشد. تابوهایی نیز در ارتباط با گیاهانی که بسیار نادرند ، وجود دارد.این گیاهان به راحتی نمی توانند تکثیر شوند و یا اینکه میوه هایشان برای استفاده خودشان است. همچنین برای نیاز خانواده از این گیاهان مثل چوب و هیزم نمی توان استفاده کرد.یک مثال درخت کمیاب«خاربوفالو» است که به طور سنتی تنها برای تکیه گاه دفن اجساد مردگان استفاده می شده است.

یکی دیگراز گیاهان «سیلانگو» است که بیشتر برای ساخت قاشق چوبی استفاده می شود.فرهنگ عامه نیز به حفظ ارزش حیات وحش کمک می کند. برای مثال داستان سوسمار کوچک،که بر اساس این داستان از طرف خدا پیام برای ارائه این پیام فرستاده شد که موجودات بشری پس از مرگ ظهور می کنند.«لانوابو» به عنوان موجودی دوست داشتنی دیده می شود که نباید آسیب ببیند.

منبع: دانش بومی مدیریت بلایای طبیعی در آفریقا، یو.ان.ای.پی، ترجمه جلال یوسفی ، انتشارات کتاب اول ، تهران1392 یکشنبه 1393/01/31  19:16    admin