تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
واکاوی کوتاهی از جوابیه جناب آقای سید عماد الّدین شاه قاسمی به انتقاد وارده بر سخنان شهردار مصیری در مصاحبه منتشر شده در نور آنلاین مبنی بر علت قطع درختان پارک کوهسار مصیری

به نام خدا

واکاوی کوتاهی از جوابیه جناب آقای سید عماد الّدین شاه قاسمی به انتقاد وارده بر سخنان شهردار مصیری در مصاحبه منتشر شده در نور آنلاین مبنی بر علت قطع درختان پارک کوهسار مصیری

جوابیه یاد شده وتصویر نامه های پیوست به دقت  مطالعه گردید. ابتدا از نویسنده کمال تشکر و قدردانی را می نماید که احساس مسوولیت کرده و به نقد های وارده بر برخی از عملکرد شهرداری و به گفته خودشان به نتیجه کار کارشناسی خود، جواب داده اند.


در زیر بدون غرض و صرفاً برای روشن شدن موضوع به طور خلاصه به بررسی این جوابیه می پردازیم و نکاتی را یاد آور شده امید آن که مورد استفاده قرار گیرد.
ادامه مطلب را در این جا مطالعه کنید


 سه شنبه 1393/01/12  02:53    admin