تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
قتل عام بی سابقه در پارک جنگلی شهر مصیری

قتل عام بی سابقه در پارک جنگلی شهر مصیری!!!

به گزارس رسیده از منطقه رستم و نیز بنا به نوشته رسانه ها ی محلی،  حدود 50 درخت از درختان پارک جنگلی شهر مصیری در هفته درختکاری، توسط شهر داری مصیری، از ریشه قطع و   جهت فروش آمده شده است. لازم به یاد آوری است که حدود  عمر این پارک 20 سال است. در زیر این نوشته به مصاحبه کوتاه شهردار مصیری چند  تلنگر خواهد زد.


شهردار مصیری علت قطع درختان پارک جنگلی را کاشت درختان زینتی دانست و قول داد که این کار به صورت بهینه انجام شود.

کاش خبرنگار شما دلایل نا مناسب بودن درختان قطع شده را از نظر فنی از ایشان پرسیده و نوع درختان زینتی را نیز مشخص می کرد. ومسئله سوم ایکاش از ایشان بهینه کردن درختان را سوال می نمود که آیا قطع درختان 20 ساله و جایگزینی ،به مدت 20 سال وقت نیاز است یا درختان مود اشاره ایشان یک شبه رسد خواهند کرد.

داستان غم انگیز درختان ممسنی داستان غم انگیز قتل عام درختان نورآباد و کاشت درختان نارنج به جای آن  که به تدریج آنها هم برداشته شد و امروزه ما شاهد گرم شدن بیش از حد شهر  معتدل نورآباد هستیم.

کاشتن درختان زنیتی برای هر پارک ضروری است ( البته به تناسب وضعیت آب و هوایی) اما این دلیل نمی شود که درختانی که موجب تلطیف هوای شهر می گردند را نیز قطع کرد. این چه طرز تفکری است که هرکس بر مسندی می نشیند باید از جا بکند و از نو شروع نماید؟!

 

در حال حاضر و با گرم شدن زمین و بی بارشی درختان بلوط این سرمایه های زاگرس دچار بدترین وضعیت شده و سرپا و ایستاده می میرند و این امر باید ما را به تکاپو برای کاشت درختی بیندازد نه اینکه درختان 20 ساله را نیز از پای بیندازیم. بهینه سازی و احیاء که اینطور نیست.

من هرچند رشته تخصصی ام ، منابع طبیعی نیست اما بنا به قرابتی که در امر تحقیقاتم داشته ام، مختصر آشنایی با جلوگیری از تخریب، احیاء مجدد و بهره برداری صحیح از جنگل ها دارم و در این خصوص حتی در همایش ملی کویر زدایی در همین راستا مقاله ای از من پذیرفته و چاپ گردید.بنا بر آن یافته ها بایستی این آقایان از متخصصین مربوطه بخصوص منابع طبیعی کمک می گرفتند.

بگذارید کسی بمیرد بعد اعضاء او را به دیگران هدیه کنید!

شهردار مصیری گفته که می خواهد برای بهسازی پارک ها از پول فروش چوب ها استفاده کند.شاید درختان را قطع کردند تا بودجه شهرداری تأمین گردد، بنابراین چه تضمینی وجود دارد که فردا روزی زمین آن را نیز برای بهسازی؟! جای دیگر به فروش نرسانند؟!

آخرین سوال البته در حال حاضر

آقای شهردار!

چرا درختان زینتی را نکاشتید و بعد به تدریج اقدام به قطع درختان بید بنمایید؟

من امروز نوشته بودم که باید با فرماندار رستم و شهرداری و غیره همکاری گردد ،اما قبل از انتشار این خبر، متوجه این اقدام ناگوار گردیدم.

 

  یکشنبه 1392/12/18  05:19    admin