تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
دانش بومی مدیریت بلایای طبیعی در آفریقا

به نام خدا

  کتاب دانش بومی مدیریت بلایای طبیعی در آفریقا که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل منتشر شده است ترجمه  شده  که به زودی وارد بازار می شود.توضیحات در اینجا داده خواهد شد. کلیک کنید. پنجشنبه 1392/02/12  01:53    admin