تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
مدیر مسوول نشریه لیدوما حرف های مرا جدی بگیرد

مدیر مسوول محترم ماهنامه لیدوما

پیرو ایمیل ها و تلفن های قبلی مبنی برچاپ جوابیه اینجانب به مطالب آقای نظری در آن ماهنامه و عدم رعایت قانون در درج جوابیه اینجانب، و قول مجدد سردبیر آن مجله به صورت تلفنی،  ظاهر امر نشان از آن می دهد که شما مسوولین این نشریه علیرغم قول صریح،  از جواب دادن و عذرخواهی از نویسنده مقاله به دلیل برخی توهین ها در جوابیه آقای نظری به ایشان طفره می روید.

به عرض عالی می رساند که بخش از قلم افتاده با درخواست کتبی در ماهنامه نورباران درج گردیده است  با این حال به دلیل اهمیت موضوع به خاطر طفره رفتن هیئت تحریریه  نشریه شما( البته من شما را مسوول رسمی می دانم) و عدم صداقت آنان( در حقیقت شما)  در قول هایی که به صورت تلفنی داده اند( یعنی داده اید) و به خاطر رعایت حرمت قلم  ( نه به خاطر شخص خویش)، از طرف این جانب سه راه در پیش  روی  شما مدیر مسوول ماهنامه لیدوما قرار داده می شود.

1.   اینکه اسم ماهنامه را به دلیل حمایت ضمنی از الحاق رستم( و تقریباً کل ممسنی بزرگ) به سرزمینی دیگر و برخی مواضع  که به نظر من در شأن منطقه انشان( محل استقرار لیدومای هخامنشی) نیست، عوض نمایید.

2.   ضمن درج کامل جوابیه برابر قانون مطبوعات ، از نویسنده مقاله به دلیل توهین به قلم او در یک نشریه رسمی عذرخواهی کنید.

3.      برای جواب دادن در دادگاه صالحه آماده باشید.

به هر حال از آن مدیر مسوول درخواست می گردد که جوابیه خود را ظرف دو روز آینده به صورت کتبی به آدرسyousefi1442@hotmail.com ارسال نماید.

با تشکر ششم مهر ماه 91

جلال یوسفی

 
 شنبه 1391/07/8  08:03    admin